در این جلسه که رئیس جمهوری ریاست آن را بر عهده داشت،  علاوه بر روسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، معاونان اول، اقتصادی و سیاسی رئیس جمهوری، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  و همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند.