سخنگوی کاخ ریاست جمهور کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد چونگ ایو یونگ مشاور امنیتی بلندپایه مون جائه این رئیس جمهور کره جنوبی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرده است.

هیات ویژه کره جنوبی امروز چهارشنبه وارد پیونگ یانگ شد.

فرستاده ویژه رئیس جمهور کره را در این سفر چهار مقام دولتی دیگر شامل سوه هون مدیر سرویس امنیت ملی و چون هائه سونگ معاون وزیر اتحاد همراهی می کند.

هیات بازدید کننده از کره شمالی یک بار دیگر در ماه مارس ۲۰۱۸ به پیونگ یانگ سفر کرده بودند که متعاقب آن دیدار تاریخی سران دو کره صورت گرفت.

قرار است رئیس جمهور کره جنوبی به زودی به کره شمالی سفر کند.