فردین حکیمی اظهار کرد: اگر وضعیت آب‌های سطحی استان بد شود جانوران برای تأمین آب مورد نیاز خود ناچار می‌شوند که مسافت زیادی را از محدوده زندگی خود طی کنند که این امر خطراتی چون اسیر شدن در دام شکارچیان را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: طی سال‌های گذشته شاهد کاهش منابع آب‌های سطحی و زیر زمینی استان بوده‌ایم. بدون شک این کاهش بر عوامل مختلفی از تأمین آب شرب مردم گرفته تا وضعیت کشاورزی و فضای سبز استان تاثیرگذار خواهد بود.

حکیمی با اشاره به تأثیر کم آبی بر جمعیت گونه‌های حیات وحش استان گفت: خوشبختانه این کم آبی تا کنون تأثیر مستقیمی بر جمعیت گونه‌های حیات وحش استان نگداشته است؛ البته نباید از این واقعیت فرارکرد که اگر کم آبی شدت بگیرد و تالاب‌ها آبگیری نشوند، دیگر شاهد حضور پرندگان مهاجر در استان نخواهیم بود.

 این مسئول توضیح داد: علاوه بر این، اگر وضعیت آب‌های سطحی استان بد شود جانوران برای تأمین آب مورد نیاز خود ناچار می‌شوند که مسافت زیادی را از محدوده زندگی خود طی کنند که این امر خطراتی چون اسیر شدن در دام شکارچیان را به دنبال خواهد داشت. فعلاً وضعیت منابع سطحی برای حفظ حیات گونه‌های حیات وحش استان بد نیست و امید است لااقل در همین شرایط باقی بماند.