تعداد زائران خارج شده از مکه مکرمه از مرز ۵۰ درصد فراتر رفته است و براساس تازه ترین آمار ستاد مکه مکرمه تا پایان امشب ۳۸۰۰۰ هزار زائر ایرانی دراین شهر باقی می مانند.

گزارش دریافتی ازستاد مکه مکرمه همچنین حاکیست تا پایان امروز(دوشنبه دوازدهم شهریورماه) تعداد زائران ایرانی که از مکه به جده منتقل شده اند به ۱۴۶۰۰ نفر می رسد که این تعداد با پروازهای دو شرکت ایران ایر و سعودی به کشور بازگردانده می شوند.

براساس این گزارش، تا پایان امروز بیش از ۲۴ هزار زائر ، ازمکه به شهر پیامبرمنتقل می شوند و تاکنون بیش از ۶۶۰۰ زائرخروجی ترانزیت نیز از طریق فرودگاه مدینه به تهران انتقال یافتند.

گزارش ستاد مدینه منوره نیزحاکیست تا پایان امروز تعداد زائران حاضر درشهر پیامبر به مرز۱۳۵۰۰ نفرمی رسد و۲۱۴۳ زائرهم با هفت پرواز مدینه را به مقصد کشورمان ترک می کنند.  

پرواز حجاج کشورمان از طریق فرودگاه جده به ایران از چهارم شهریور و همچنین پرواز خروج زائران ازمدینه به کشورمان ازپنجم شهریورآغاز شده است.

به طورمیانگین روزانه بین چهار تا پنج هزار نفر از جمعیت موجود درمکه کم می شود و شهر مکه ۲۱ شهریور از زائران ایرانی خالی خواهد شد.

گفتنی است امسال بیش از ۸۶ هزار نفر از زائران کشورمان از ۱۹ ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی شدند.