در این دیدار وزیر امورخارجه کشورمان پیروزی های اخیر جبهه مقاومت را تبریک گفت و اظهار داشت: مردم و دولت سوریه بدنبال این پیروزی ها به سمت بازسازی کشور خود حرکت خواهند کرد.

ظریف در ادامه ضمن استقبال از برگزاری نمایشگاه بازسازی دمشق، آن را نشانه  و اراده قوی شروع بازسازی توصیف کرد.

عماد خمیس نخست وزیر سوریه نیز ضمن تشکر از حمایت های کشورمان گفت: با مشارکت و همکاری کشورهای دوست بویژه جمهوری اسلامی ایران و روسیه و شرکت های خصوصی این کشورها بازسازی را دنبال خواهیم کرد. همچنین از مشارکت شرکت های ایرانی در نمایشگاه دمشق استقبال می کنیم.

 ظریف از مشارکت شرکت های خصوصی ایرانی در بازسازی سوریه استقبال کرد و وظایف سفارتخانه های ایران و سوریه را تسهیل حضور شرکت های خصوصی ایرانی دانست.

همچنین طرفین بر تبادل هیات های  اقتصادی و تلاش بر نزدیک کردن بخش های  خصوصی دو کشور تاکید کردند.