محسن رسولی پس از اینکه چندین خبرنگار در خصوص وضعیت شهردار سابق منطقه ۱۲ از وی سئوال پرسیدند و اینکه چرا اعضای شورا هیچ‌کدام در رابطه با این موضوع اطلاعی ندارند، اظهارداشت: این موضوع را از شهرداری پیگیری می‌کنیم.

وی پس از پیگیری در انتهای جلسه اعلام کرد: محسنی شهردار سابق منطقه ۱۲ امروز در جلسه شهرداران حاضر بوده است و بحث بازداشت وی مطرح نیست.

رسولی ادامه داد: هفته گذشته یکی از شهرداران ناحیه این منطقه موضوعی در خصوصش مطرح شد که این پرونده در حال بررسی است.