دکتر شکرالله ‌سلمان‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ‌ابتدای سال تاکنون ۱۷‌ مورد بروز بیماری هپاتیت آ در منطقه شهرک نفت مسجدسلیمان و ۱۷‌ مورد نیز در شهرستان ایذه مشاهده شده است.

وی گفت: ویروس هپاتیت آ از آب و غذای آلوده منتقل می‌شود و زمانی که طغیان این بیماری در یک منطقه شهری رخ بدهد، قطعا آلودگی آب مطرح است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در خصوص علت بروز موارد هپاتیت آ در مسجدسلیمان و ایذه، تصریح کرد: علت بروز این تعداد موارد هپاتیت آ در مسجدسلیمان آلودگی شبکه آب بوده است. بروز 17 مورد هپاتیت آ در ایذه نیز به علت پایین بودن کیفیت آب بوده است.

سلمان‌زاده با بیان اینکه ویروس هپاتیت آ از آب جدایی‌ناپذیر است، گفت: بروز 17 مورد هپاتیت آ در مسجدسلیمان در حالی است که سال گذشته در این منطقه بروز موارد هپاتیت آ مشاهده نشده بود.