روزنامه هاآرتص در گزارش خود افزوده است: حدود هفت هزار نفر در جهان به صورت دائمی برای موساد کار می کنند.

در این گزارش آمده است: «یوسی کوهین» رئیس موساد که از نزدیکان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی است از اوایل سال ۲۰۱۶ که به ریاست این سازمان رسید، دامنه فعالیت ها و بودجه دولتی موساد افزایش یافته است.

این روزنامه صهیونیستی افزوده است: پس از سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، موساد بزرگترین سازمان جاسوسی در جهان به شماری می آید.

سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در اول آوریل سال ۱۹۵۱ توسط «داوید بن گوریون» نخست وزیر وقت این رژیم، تأسیس شد. 

موساد از سوی دولت صهیونیستی مأموریت گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفیانه ویژه در خارج از سرزمین های اشغالی را به عهده دارد.