منابع وابسته به ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر از نزدیک بودن موفقیت تلاشها و رایزنی ها برای اعلام فراکسیون بزرگ پارلمانی عراق که دولت جدید را تشکیل خواهد داد، خبر دادند.

ایمن الشمری از رهبران این ائتلاف گفت: آنچه محور الفتح-دولت قانون درباره توانایی برای تشکیل فراکسیون بزرگ گفته اند دقیق نیست و در راستای جنگ رسانه ای است.

وی افزود: تاکنون گروههای کُردی و سنی موضع خود را برای پیوستن به محور الفتح و دولت قانون اعلام نکرده اند. ائتلاف سائرون کمیته های فرعی دارد که هم اکنون در حال رایزنی با کردها و سنی هاست و گفتگوهای بسیار مثبتی انجام داده است و این دو بسیار به ما نزدیک هستند به ویژه که دیدگاههای ما درباره بسیاری از موضوعات مشترک است.

الشمری تاکید کرد: پس از اعلام هسته فراکسیون بزرگ از سوی سائرون-حکمت، النصر و الوطنیه این مفهومش این است که فراکسیون بزرگ به نفع این محور رقم خواهد خورد و این محور آنرا تشکیل خواهند داد و اعلام ائتلاف بزرگ پس از عید خواهد بود و هم اکنون رایزنی هایی برای ملحق کردن گروههای جدید در جریان است.