هیأتی از حزب فضیلت اسلامی عراق با حضور در دفتر جریان حکمت ملی با  سید عمار حکیم، رهبر این جریان به بحث و گفت‌وگو پرداخت.

آخرین تحولات صحنه سیاسی عراق و پرونده تشکیل دولت آتی به ویژه پس از اعلام نتایج بازشماری دستی آرای از محورهای مورد گفت‌وگو میان دو طرف بود.

سید عمار حکیم در این دیدار ضمن تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی در تشکیل دولت بر اساس شروطی که مرجعیت عالی دینی مشخص فرموده است، افزود: این دولت باید بتواند به آرمان‌های ملت عراق جامه عمل بپوشاند.

رهبر جریان حکمت ملی در پایان بر اهمیت دور ساختن دولت آتی از درگیری های سیاسی تأکید و اظهار کرد: این دولت باید تمام توجه خود را به خدمات‌رسانی، ریشه‌کن ساختن فساد و تحقق پیشرفت همه‌جانبه معطوف کند.