رسانه ها همچنین اعلام کرده اند که رباینده این هواپیما، مکانیک ۲۹ساله ای بوده که در مدت کوتاهی بعد از بلند کردن هواپیما از باند، شروع به حرکات عجیب و نمایشی کرده است. البته احتمال دارد این حرکات نمایشی نه از سر ماجراجویی، بلکه به دلیل مهارت های ناکافی در پرواز بوده باشد. احتمال خودکشی این هواپیماربا هم در دست بررسی است.

هواپیماربایی در آمریکا

هواپیماربایی در آمریکا

هواپیماربایی در آمریکا

هواپیماربایی در آمریکا

هواپیماربایی در آمریکا

هواپیماربایی در آمریکا

هواپیماربایی در آمریکا