انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با مهر افزود: حمایت از زنان آسیب دیده و یا در معرض آسیب یکی از برنامه های مهم سازمان بهزیستی است بطوریکه علاوه بر نگهداری در جهت توانمندسازی این زنان نیز اقدامات لازم انجام می شود.

وی از افزایش مراکز ویژه زنان در برخی از استانهایی که این نیاز احساس می شود خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ مرکز برای نگهداری و حمایت از زنان آسیب دیده در کشور فعالیت می کند و نیازی به مراکز بیشتر نیست و ظرفیت کافی برای ارائه خدمات اجتماعی و روحی و روانی به زنان آسیب دیده و یا در معرض آسیب وجود دارد اما باز هم اگر در استانی خاص نیاز ویژه ای برای افزایش مراکز بود آمادگی افزایش را داریم.

 بندپی گفت: مراکز موجود تحت عنوان خانه سلامت، خانه امن و ندای مهر خدمات روانی و اجتماعی به زنان آسیب دیده ارائه می دهند.

 رئیس سازمان بهزیستی در مورد حمایت قضایی از زنان خشونت دیده گفت: در صورتیکه زنان مورد آسیب و خشونت قرار گرفته باشند و به بهزیستی مراجعه کنند واحد حقوقی ما تا جایی که قانون به ما اجازه می دهد پیگیر مشکل آنان می شود.

وی به توانمند سازی زنان آسیب دیده نیز اشاره کرد و اظهار داشت: زنانی که در مراکز نگهداری می شوند  نسبت به توانمند سازی و حرفه آموزی آنان نیز اقدام می شود تا پس از بازگشت به محیط خانه و اجتماع بتوانند درآمدی برای زندگی خود کسب کنند.

بندپی تاکید کرد: تمام سعی ما این است که با اجرای برنامه ها و طرحهای مختلف، زنان در معرض آسیب را از گرفتاری در آسیبهای اجتماعی دور کنیم.