پرونده ناظم مدرسه معین در غرب تهران، پس از اعتراض وی به حکم دادگاه مبنی بر ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمت به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شده است.

موضوع آزار جنسی تعدادی از دانش آموزان دوره اول متوسطه این مجتمع آموزشی، خرداد امسال خبرساز شد و احساسات مردم و مسئولان را جریحه دار کرد به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز آن را جنایت خواندند و در دستوری به رئیس قوه قضاییه، محاکمه سریع محکومان آن را خواستار شدند.

در این حادثه، ناصر کوهستانی مدیر منطقه ۲ آموزش و پرورش شهر تهران استعفا کرد و با حکم عباسعلی باقری مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، هوشنگ میرشفیعی به عنوان سرپرست این مدیریت منصوب شد.