عصر امروز (شنبه) برخی رسانه ها از برکناری «احمد عراقچی» معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خبر دادند. پیگیری ها حاکی از آن است که این اخبار صحت ندارد.

در این زمینه یک مقام آگاه در بانک مرکزی گفت که هنوز درباره تغییر معاون ارزی این بانک تصمیمی گرفته نشده است.

«عبدالناصر همتی» رییس کل جدید بانک مرکزی، از شنبه هفته گذشته (ششم مرداد) سکان هدایت این نهاد را در دست گرفته است؛ وی در روز معارفه خود ساماندهی بازار ارز را از اولویت های خود برشمرد و قول داد با رانت ارزی مقابله کند.

امروز در نشست هماهنگی اقتصادی سران قوا سیاست های جدید ارزی کشور به تصویب رسید و بناست فردا (چهاردهم مرداد) در هیات دولت بررسی و تصویب شود.تشریح سیاست های جدید ارزی به دوشنبه (پانزدهم مردادماه) موکول شده است.

عراقچی از مردادماه پارسال معاونت ارزی بانک مرکزی را بر عهده دارد.