هیاتی از جنبش مقاومت اسلامی حماس به ریاست «صالح العاروری» پنجشنبه شب از طریق گذرگاه رفح وارد جنوب غزه شد.

خبرگزاری قدس پرس گزارش داد که این هیات پس از دیدار با دستگاه اطلاعاتی مصر و «عباس کامل» وزیر اطلاعات این کشور وارد غزه شدند.

بر اساس این گزارش، هیات وارد شده به غزه با موسی ابومرزوق عضو دفتر سیاسی حماس و عزت الرشق و حسام البدران دیدار کردند.

این هیات امروز قرار است با رئیس دفتر سیاسی حماس و بقیه اعضای آن دیدار و جزئیات گفت‌وگوی مربوط به دیدارشان با اطلاعات مصر در خصوص پرونده‌های آشتی ملی و آتش‌بس را در جریان هنیه قرار دهند.