اسامی نفرات برتر کنکور سراسری ۹۷ به شرح زیر است:

 

* گروه آزمایشی علوم ریاضی

1-علیرضا شاطری از بابلسر
۲-سیدمحمدصادق کشاورزی از تهران
3-بهار رادمهر از قم

4- محمدرضا اسکندری از تهران

5-روزبه امین تفرشی از تهران

6-سجاد فغفور مغربی از تهران

7- علی سالار حسینی از بندرعباس

8-امیرحسین استقامت از یزد

9-احمد سلیمی از بندرعباس

10-عرفان مظفری وانایی از شهرکرد

* گروه آزمایشی علوم تجربی

1-امیررضا براتی از قوچان
۲- علی عبدالله زاده از تربت حیدریه
3- احسان آبادی فرد تبریز

4- امیررضا صدریکتا از کرج

5- ساراکمالی زنوزی ازتبریز

6- علی افخمی نیا از ارومیه

7-امیرحسین زارع از بیرجند

8-سیدشایان شجاعی از مشهد

9-آرمان زینالی از طالش

10-پریا وریزاد ایلخچی از تبریز

* گروه آزمایشی علوم انسانی

1-فاطمه ملکی از تهران
۲-زاهدی کیا از اصفهان
3-علی مرتضی قلی از تهران

4- فرنوش فخار از کاشان

5-محمدامین زارع از تهران

6- محسن سلیمانیاز تهران

7- غزال رضایی از تهران 

8- نیما جواهری کامیاران

9- هلیه فراست از تهران

10-علیرضا فتحی از ساری 

* گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

علی عبدالله زاده تربت حیدریه

پریسا علاوی طوسی سمنان

محمد کاظمی کرج

* گروه آزمایشی هنر

فروغ رنجبر اصفهان

آذین دهقان تهران

نگار علی محمدی تهران