«راینر هازلوف» نخست وزیر ایالت زاکسن در گفتگو با روزنامه میتل دویچه سیاست های «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان را در خصوص پذیرش پناهجویانی از خاورمیانه و سوریه مورد انتقاد قرار داده و خاطر نشان کرد: ما همچنان شاهد تداوم درگیری های سوریه هستیم که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و بحران در این کشور هنوز ادامه دارد.

وی در توضیح گفته خود افزود: آلمان نباید بیش از این پناهجویان سوری را در خود جای دهد و باید هر چه زودتر زمینه اخراج آنها فراهم شود. 

این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی آلمان همچنین اظهار داشت: امیدوارم آلمان بتواند تمام پناهجویان سوری را تا پایان سال جاری میلادی از کشور اخراج کرده و به سوریه بازگرداند.

این در حالی است که صدراعظم آلمان موافق سیاست درهای باز بوده و از پذیرش پناهجویان حمایت می کند.