بی شک یکی از بزرگترین اشتباهات سعید عزت اللهی هافبک دفاعی تیم ملی تمدید قرارداد دو ساله با باشگاه روستوف بود. این باشگاه سال گذشته با سعید تمدید کرد و سپس او را قرضی به آمکار داد. سعید در شرایطی چنین تصمیمی گرفت که ادعا داشت از باشگاههای هلندی پیشنهاد دارد. حالا یک سال از قراردادش با روستوف مانده و همین مسئله برایش دردسرساز شده است. سعید در حال حاضر با این باشگاه چالش دارد. او می داند ماندن در روستوف احتمال نیمکت نشینی اش را زیاد می کند و به همین خاطر سودای رفتن در سر دارد اما روس ها فعلا رقم رضایتنامه سنگین برای جدایی اش تعیین کرده اند.