پس از خروج اسحاق جهانگیری از مراسم ختم پدر سید وحید حقانیان از مسجد نور برخی از مردم با شعار «حرف بسه عمل کن» مطالبات خود از دولت را دنبال کردند.

مراسم ختم پدر سید وحید حقانیان عصر امروز (یکشنبه) در مسجد نور تهران برگزار شد.