«تورستن فرای» روز شنبه در دیدار حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، افزود: گسترش مناسبات با تهران درعرصه های مختلف مورد توجه و پیگیری مسئولان سیاسی و پارلمانی برلین قرار دارد.

عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس آلمان از حزب حاکم دموکرات مسیحی ادامه داد: افزایش ارتباطات دو کشور نقش مهمی در افزایش شناخت متقابل و گسترش همکاری های فیمابین دارد.

وی در ادامه با انتقاد از مشی یک جانبه گرایانه آمریکای ترامپ در مسائل بین المللی یادآور شد: آلمان با اعتقاد و پیروی از سیاست چند جانبه گرایی در جهان از ابتدای روی کار آمدن ترامپ، با مشی وی به مخالفت برخاست و اکنون نیز اقدامات آمریکا را به نفع صلح و ثبات در جهان نمی داند. 

فرای تصریح کرد: آلمان خواستار تداوم برجام و باقی ماندن ایران در این توافق بین المللی است و به همراه کشورهای اروپایی درحال بررسی و اجرای مکانیزم هایی برای حفظ و تداوم آن است.

عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس آلمان از حزب حاکم دموکرات مسیحی در این دیدار نسبت به تحکیم و تقویت بیش از پیش مناسبات دوستانه دو کشور ابراز امیدواری کرد.

** ایران و آلمان از ارتباطات خوبی درعرصه های سیاسی و اقتصادی برخوردارند

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه روابط دو کشور گفت: ایران و آلمان به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در خاورمیانه و اروپا همواره از ارتباطات خوبی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و پارلمانی برخوردار بوده اند. 

وی افزود: توسعه و گسترش بیش از پیش ارتباطات دوستانه فیمابین در زمینه های مورد علاقه به نفع مردم دو کشور و منطقه است.

فلاحت پیشه در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با انواع تهدیدات، فشارها و بدعهدی های آمریکا مواجه بوده است اما هرگز تسلیم زیاده خواهی، زورگویی و یکجانبه گرایی این کشور نشده و اکنون نیز نخواهد شد. 

وی اضافه کرد: خروج یک جانبه آمریکا از توافق بین المللی برجام نمونه دیگری از عدم پایبندی این کشور به تعهدات بین المللی است و اکنون همه نگاه ها برای حفظ برجام به اروپا بعنوان طرف دیگر این توافق مهم بین المللی معطوف شده است. 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآور شدن مسئولیت سنگین و خطیر اروپا در عمل به تعهداتش از جمله حفظ و تداوم برجام تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ناظر بر تلاش های اروپا در زمینه استفاده از مکانیزم های مختلف برای حفظ توافق برجام است و باقی ماندن جمهوری اسلامی ایران در این توافق را منوط به ثمربخش بودن اقدامات کشورهای اروپایی می داند. 

وی اظهار داشت: اشتراکات ایران و آلمان در زمینه های مختلف به گسترش همکاری ها و ارتباطات دو کشور کمک می کند.