برند خودرو مدل خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
رنو   رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE 175000000 155000000
رنو   رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE 195000000 165000000
رنو   رنو تلیسمان 2017 370000000 244000000
رنو   رنو تلیسمان 2018 400000000 279000000
رنو   رنو کولئوس 2017 415000000 295000000
رنو   رنو کولئوس 2018 436000000 325000000