حسین تاج وکیل مدافع «محمود بهشتی» -از فعالان صنفی معلمان- در گفت‌وگو با ایسنا، گفت:  پیش از این محمود بهشتی لنگرودی در اعتراض به شیوه دادرسی پرونده‌های فعالین صنفی و در راستای مطالبه آن‌ها، از تاریخ ۱۱ تیرماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. در ابتدا دلیل عدم اطلاع رسانی و اعلام این اقدام، ابراز حسن نیت و صرفاً اعتراض مدنی به آن‌چه که خود را محق می‌داند بود، اما  پس از گذشت ۱۰ روز  و عدم پاسخگویی متولیان امر، این موضوع منتشر شد ولی در نهایت روز گذشته به دلیل اخطار جدی پزشکان و افت شدید فشار و البته تقاضای خانواده دوستان و فعالان به اعتصاب غذای خود پایان داد.

وی یادآور شد: محمود بهشتی لنگرودی نخستین بار سال ۸۳ به مدت یک ماه بازداشت بود. دستگیری بعدی وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در ۲۳ اسفند ماه سال ۸۵ اتفاق افتاد.  اواسط فروردین ماه سال ۸۶ حکم ۴ سال حبس ایشان به مدت ۵ سال تعلیق شد. وی سال ۸۹ مجدداً به مدت ۲ ماه دیگر به همان اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و به موجب حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. ایشان سال ۹۴ نیز  بازداشت شد و شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجددا وی را به ۵ سال حبس محکوم کرد که در نهایت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مجموع این احکام را تجمیع کرد و تبدیل به ۵ سال حکم قابل اجرا برای ایشان شد.

وکیل مدافع محمود بهشتی  در رابطه با پایان دوره محکومیت موکلش گفت: براساس آخرین پرینت زندان پایان دوره محکومیت محمود بهشتی با احتساب ۵۱۴ روز غیبت آبان ماه سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است.