این اهانت بعد از نامه اخیر سردارسلیمانی به روحانی انجام شده است.

توهین نماینده ردصلاخیت شده به قاسم سلیمانی