عباس جعفری دولت آبادی در نخستین جلسه دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با موضوع مواد مخدر افزود: الحاق این ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از نیمه دوم سال گذشته تحولی در تغییر سیاست‌ها در موضوع مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرده است.

وی با اشاره به درخواست‌های محکومان به اعدام و حبس ابد در تهران و تاثیر این قانون بر آمار مذکور اظهار داشت: در تهران ۳ هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد شده اخذ شده که تا کنون ۱۷۰۰ درخواست بر اساس قانون جدید در دادگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف یافته است و ۱۳۰۰ تقاضای دیگر باقی مانده که امیدواریم دادگاه‌ها در اسرع وقت نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم نمایند.

دادستان تهران با اشاره سیر تحولی سیاست‌های مرتبط با مواد مخدر و با یادآوری برگزاری جلسات مسوولان با حضور رهبر معظم انقلاب هر شش ماه یک بار، به بیانات مقام رهبری در آخرین جلسه که اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد اشاره کرد و اظهار داشت: توصیه ایشان نقل به مضمون، بر شکستن کمر مالی عوامل باندهای مواد مخدر و روان‌گردان و سوق دادن مبارزه به سمت بنیان‌های مالی مرتکبان این جرایم تأکید دارد.

دادستان تهران با اشاره به اصلاحیه وارد به قانون مبارزه با مواد مخدر از برای مجازات‌های مالی که در جهت تخفیف می‌باشد، افزود: مطابق اصلاح به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، دیگر همه اموال مرتکبان این جرایم قابل ضبط نیست بلکه صرفاً اموالی مصادره می‌شود که از جرم حاصل شده باشد و لذا اقدامات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب در شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشا این اموال ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که موضوع مواد مخدر از اولویت‌های پنج گانه‌ای که است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، در توجیه علت اهمیت موضوع، به افراد درگیر با موضوع اعتیاد و مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: برای تشخیص آمار افراد درگیر با موضوع باید رقم معتادین را در میانگین افراد خانواده در سطح کشور که سه تا چهار نفر می‌باشد ضرب نمود که رقم قابل توجهی است.

**استفاده از بازداشتگاه کهریزک برای نگه‌داری معتادان متجاهر

دادستان تهران مهم‌ترین راهکار در مقابله با مواد مخدر را هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و تمرکز بر دو نکته شامل جمع‌آوری معتادان و ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر دانست و در توضیح محور اول اظهار داشت: در تمامی جلسات آسیب‌های اجتماعی بر جمع‌آوری معتادان متجاهر تاکید شده است، اما بروز مشکلاتی چون کمبود مکان نگه‌داری، اقدامات را تا حدی معطل گذاشته است و دادستانی تهران به پلیس پیشنهاد کرده است بازداشتگاه کهریزک را برای نگه‌داری معتادان متجاهر اختصاص دهد. هم‌چنین مقرر گردید که مکان‌های نگه‌داری معتادان با شرایط سخت‌تری طراحی و تعبیه شود تا بازدارنده باشد و معتاد تصور نکند که این دوره چند ماهه که چندان هم سخت نمی‌گذرد تمام خواهد شد.