در سال ۵۷، قیمت دلار آزاد ده تومان بود. این رقم به تدریج افزایش یافت و پس از دوران جنگ که کشور شرایط ویژه ای را پشت سر گذاشته بود، به رقم ۱۲۰ تومان رسید.

در طول دولت مرحوم آیت الله هاشمی نیز این رقم به تدریج و البته بدون شیب ناگهانی افزایش یافت تا اینکه در دولت اصلاحات، تا حد زیادی به ثبات رسید. در دولت دوم احمدی نژاد این ثبات ناگهان از میان رفت و با شیبی تندی افزایش دفعی بی سابقه ای را تجربه کرد. در دولت اول حسن روحانی این روند افزایشی متوقف شد اما با شروع دولت دوم او، ناگهان بازار ارز با یک شوک دیگر مواجه شده و شیب تندی را تجربه کرد.

ویدیوی زیر به بررسی نرخ دلار از ابتدای انقلاب تا کنون پرداخته است. توضیح آنکه، نرخ رسمی دلار دولتی در این ویدیو بررسی نشده و صرفا نرخ بازارآزاد در نظر گرفته شده است.