اعتراض‌ها در کازرون درابتدای امسال  بار دیگر موضوع تقسیمات کشوری را مطرح کرد؛ موضوعی که همیشه محور درگیری بوده و بارها باعث برگزاری تجمع‌های اعتراضی شده است. محمود میرلوحی که معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات و همچنین مدتی استاندار آذربایجان غربی و سمنان بوده؛ معتقد است طرح‌های دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد باعث به وجود آمدن بحران‌های اخیر در تقسیمات کشوری شده است.

 

او با بیان اینکه «دولت محمود احمدی‌نژاد نظام تقسیمات کشوری را بهم ریخت» به «اعتمادآنلاین» گفت: «در دولت دوم آقای خاتمی همه تلاش بر این بود که تقسیمات کشوری نظام‌مند بشود؛ بر این اساس بر روی یک طرح جامع تقسیمات کشوری مطالعات جامع انجام شد. این مطالعات به این دلیل بود که تقاضاهای گسترده‌ای برای ارتقای منطقه‌ای وجود داشت.»

 

معاون پارلمانی دولت اصلاحات در همین حال اضافه کرد: «ارتقای منطقه‌ای و جایگاه تقسیماتی متاسفانه وسیله‌ای برای توسعه شده است. به عبارت دیگر اینگونه شده است که توسعه را از منظر تقسیمات می‌بینند. در حالی که اینطور نیست. اگر قرار است جایی توسعه پیدا کند ارتقای جایگاه منطقه‌ای آن نمی‌تواند راه‌حل باشد. البته درست است که گاهی شهر و استان شدن مهم است اما توسعه تنها از این طریق صورت نمی‌گیرد و کافی نیست.»

 

میرلوحی با یادآوری طرح جامع تقسیمات کشوری در دولت اصلاحات گفت: «اما دولت محمود احمدی‌نژاد که روی کار آمد این طرح را بهم ریخت. برای مثال یک بار یکی از وزرای ایشان به شهری رفته بود و در فرودگاه تصمیم گرفت منطقه‌ای را ارتقا بخشد و این وعده را هم به مردم داد. این روند در ۸ سال دولت نهم و دهم ادامه داشت و بدون حساب و کتاب به مردم چنین وعده‌هایی دادند.»

 

او افزود: «در دولت آقای روحانی این مساله بسیار تعدیل شد و موارد محدودی هست ولی در همین اتفاقاتی که مانند کازرون افتاد باید استانداران و فرمانداران با مردم صحبت و نظر کارشناسی را به آنان بگویند.