دخه آ دروازه بان تیم ملی اسپانیا که در بازی با پرتغال مرتکب اشتباه های زیادی شده بود سوژه اول تلویزیون فیفاست و مدام تصاویر او از اسکوربورد پخش می شود.

* سعید عزت اللهی بازیکنی که در بازی با مراکش محروم بود نیز توجه تلویزیون فیفا را به خودش جلب کرده است. 

* داکروز مربی تیم ملی در هنگام گرم کردن با سعید عزت اللهی و همچنین مجید حسینی دو بازیکن جدید که در ترکیب تیم ملی قرار گرفته مدام صحبت می کند و تذکرهای تاکتیکی را به آنها گوشزد می کند.

*سکوهای زیادی در ورزشگاه کازان هنوز خالی است و احتمال دارد که ظرفیت ورزشگاه در این بازی تکمیل نشود.

* کریم انصاری فرد با حسینی صحبت می کند و مسعود شجاعی نیز با بازیکنان شوخی می کند!

هر دو تیم ایران و اسپانیا با لباس های تقریبا ‌آبی رنگ مشغول گرم کردن هستند.

* دیدار دو تیم ساعت ۲۲:۳۰ آغاز می شود.