سمند خودروی ملی ایران و از محصولات ایران خودرو است که به کشور سوئیس هم صادر شده است.