یک فوریت این طرح که به پیشنهاد پروانه مافی در جلسه علنی مجلس مطرح شد با ۹۲ رای موافق ۵۱  رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نمایند حاضر مورد مخالفت قرار گرفت.

در این طرح پیش بینی شده بود که دولت تا پایان سال اول برنامه ششم لوایح مربوط به مدیریت یکپارچه شهری، اصلاح قانون شوراها و اصلاح قانون دهیاری‌ها را به مجلس ارائه کند.

با رد فوریت، این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود.