معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت:  از ۲۰۳ هزار تومان اشاره شده روزانه ۱۲ هزار تومان هزینه بیمه راننده،۲۲ هزار تومان بابت سوخت،۱۰ هزار تومان بابت قطعات یدکی و ۵ هزار تومان هزینه بیمه ماشین می‌شود.