تعداد شرکت کنندگان کنکور امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر افزایش یافته و به رکورد جدیدی در هشت سال گذشته رسیده است.

بیشتر کنکوری های امسال متولد سال ۲۰۰۰ هستند.

وزارت آموزش و پرورش چین از ادارات مربوط خواسته است با محوریت قرار دادن کنکوری ها، ضمن کاهش آلودگی های صوتی، امور بهداشتی و پیشگیری از گرمازدگی، محیطی مناسب برای کنکوری ها فراهم کنند.

آزمون ورود به دانشگاه های چین از سال ۱۹۷۷ میلادی تا کنون برگزار می شود و در ۴۱ سال گذشته، میلیون ها نفر از طریق کنکور به دانشگاه راه یافته اند.

در چین، آزمون های کنکور در دو گروه برگزار می شود یک گروه شامل رشته های ادبیات چینی، ریاضیات، زبان انگلیسی، بیولوژی، فیزیک و شیمی و گروه دیگر شامل ادبیات چینی، ریاضیات، زبان انگلیسی، جغرافیا، تاریخ و سیاست است.

با توجه به اهمیت و حساسیت کنکور برای دولت و مردم چین و ضرورت ایجاد آرامش برای دانش اموزان، دولت در این روز مقررات خاص تردد و ترافیک برقرار کرده و مانع از حضور خودروهای غیر عمومی و سنگین به داخل شهرها می شود.