رسول خادم امروز به کمیته ملی المپیک رفت و با رضا صالحی‌امیری رئیس این کمیته دیدار کرد. این دو سپس راهی ساختمان مجار کمیته ملی المپیک یعنی وزارت ورزش شدند تا با مسعود سلطانی‌فر دیدار کنند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که در چند وقت اخیر روابط وزارت ورزش و فدراسیون کشتی تیره و تار و به کدورت کشیده شده بود و دیدار امروز خادم و سلطانی‌فر از این جهت حائز اهمیت است.

خادم در روز ۲۱ فروردین ۹۷ پس از بازگشت دوباره‌اش به فدراسیون بعد از پذیرفته نشدن استعفایش گفته بود: «... نکته دیگر، داستان بی‌مهری‌های دوستان وزارت ورزشی به کشتی ایران  است. گویا عزیزان مجبورند بنا به اصرار مجمع فدراسیون کشتی، مدتی دیگر این حقیر را تحمل کنند. البته با توجه به شناختی که نسبت به ایشان وجود دارد،  بعید می‌دانم تغییری نیز در این نامهربانی‌ها شاهد باشیم.»