العهد گزارش داد، در بیانیه حزب الله آمده است: حزب الله ایستادگی دلاورانه گروه‌های شجاع مقاومت فلسطینی در برابر دشمن صهیونیستی علیه نوار غزه را می ستاید. چرا که بار دیگر ثابت کرد  مقاومت، گزینه ملت مبارز فلسطین در  برابر دشمن است . مقاومت تنها راه براندازی آنچه که معامله قرن نامیده می‌شود و دیگر پروژه های خطرناکی است که هدف آن پاکسازی مسئله فلسطین است.

در این بیانیه آمده است، حزب الله یکپارچگی گروه‌های مقاومت فلسطینی و ایستادگی آنها همچون بنایی آهنین در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل را ستوده و حملات وحشیانه  علیه غزه را محکوم می‌کند و از کشورهای جهان می‌خواهد در کنار ملت تحت محاصره فلسطین ایستاده و تروریسم اسرائیل را رسوا و جرایمش را محکوم کنند.