محققان علوم پزشکی، وسیله‌ای را برای بخیه زدن زخم‌های سطحی ابداع کرده‌اند.

این وسیله همانند چسب به محل زخم می‌چسبد و با گیره‌هایی که در آن تعبیه شده است، دو طرف بریدگی را به یکدیگر نزدیک می‌کند.