فرهاد مجیدی دقایقی پیش پستی در اینستاگرامش منتشر کرد که قابل توجه بود. او ابتدا عکس زیر را گذاشت و با هشتگ بازگشت به استقلال هواداران را به وجد آورد. اما دقایقی بعد کار خود را تکمیل کرد و زیر عکسش نوشت: "به وقتش به تیمم استقلال برمی گردم روزهای خوبی را با شما می سازیم. بگذار آقایان عکس های شان را بگیرند."