براساس آخرین سالنامه آماری کشور مربوط به سال ۱۳۹۵، به ازای هر ایرانی شش ساله و بیشتر ۲.۱۵ خط تلفن همراه واگذار شده است که ۱.۱۶ خط از آن، مشغول به کار هستند.

به عبارتی فقط ۵۴ درصد از خطوط واگذار شده تلفن همراه کشور، مشغول به کار هستند که استان البرز با ۲۴ درصد به عنوان کمترین استانها و کردستان و یزد با ۶۳ درصد، بیشترین خطوط مشغول به کار نسبت به خطوط واگذار شده تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد مشترکان تلفن همراه مشغول به کار در این سال نسبت به سال ۱۳۸۰ چهل برابر شده است بطوریکه این مشترکان در سال ۱۳۸۰، حدود دو میلیون و ۸۷ هزار نفر بوده‌اند و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۲ میلیون و ۸۸۳ هزار نفر رسیده است.

استان اصفهان با ۳۶ برابر شدن تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ۱۳۹۵، نسبت به سال ۱۳۸۰، کمترین افزایش و استان کردستان با ۲۶۰ برابر شدن، بیشترین افزایش در تعداد مشترکان تلفن همراه را داشته است.

اپراتور رایتل با ۲۷.۴ درصد، کمترین و همراه اول با ۷۲ درصد بیشترین خطوط مشغول به کار نسبت به خطوط واگذار شده را در سال ۱۳۹۵ داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۵ همراه اول ۵۹ درصد و ایرانسل ۳۹ درصد و رایتل دو درصد از خطوط مشغول به کار تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.