مدیر پیام‌رسان سروش نوشت:

اختلال دو روز گذشته در زیرساخت ارتباطی کشور، اپراتورها و سروش، ناشی از چالش‌های نرم‌افزاری ما، کم‌لطفی اپراتورهای همراه و عدم اختصاص حداقل‌های زیرساختی از سوی دولت است. ما ۲۴ ساعته علاوه بر تلاش برای حل چالش‌های نرم‌افزاری، پیگیر تأمین نیازهای فنی از سوی اپراتورها و دولت هستیم که ظاهرا بدون کمک آقای آذری جهرمی، این مشکلات برطرف نمی‌شود. هفته گذشته با پیش‌بینی این روند، نامه‌ای برای ایشان و مسئولان مرتبط ارسال کرد‌م که منتظر مساعدت دولت هستم.

بدون کمک وزیر ارتباطات مشکلات فعلی حل نمی‌شود

 

بدون کمک وزیر ارتباطات مشکلات فعلی حل نمی‌شود