با توجه به وجود سلاح های بی‌شمار هسته ای و هیدروژنی و... در عصر حاضر که برخی کشورها این سلاح ها را هم انبوه سازی کرده اند، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر جنگ جهانی سومرخ دهد، کره زمین در عرض چند ساعت زیر و رو خواهد شد.