حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار، درباره گلایه حسن روحانی از ناامیدی برخی اعضای کابینه به نامه نیوز گفت: آقای روحانی مدیران خود را به کار و تلاش بیشتر تشویق می کند اما اگر آنها همراهی نکنند، رئیس جمهور کسانی را که همراه نشوند، تغییر خواهد داد.

 

وی درباره چرایی بیان شدن علنی گلایه های رئیس جمهور گفت: آقای روحانی می خواهد بگوید علاوه بر مردم، خود او نیز نسبت به عدم پیشرفت کارها و عدم تلاش مدیران و وزرا گلایه مند است.

 

رئیس خانه احزاب درباره انتقاد سال گذشته روحانی نسبت به پاشنه ورنکشیده ها در دولت گفت: آن صحبت برای زمان بعد از انتخابات بود که رئیس جمهور می خواست اعضای کابینه دوازدهم را انتخاب کند بنابراین صحبت های سال گذشته آقای روحانی را با صحبت های امسال او نباید مرتبط کرد چون در دو فضای متفاوت بیان شد.

 

وی با اشاره به گذشت یک سال از عمر دولت دوازدهم ادامه داد: طبیعی است که اگر آقای روحانی تدبیری برای کاراکردن سیستم مدیریتی دولت نیندیشد و این سیستم اصلاح نشود، او و همفکرانش در رقابت های آینده هم صحنه را واگذار می کنند و هم اعتبار خود را نزد جامعه از دست می دهند.

 

دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به موثربودن ترمیم کابینه بر حذف ناامیدی و کارآمد شدن دولت اظهار کرد: دوای مشکل همین است که برای آنکه سیستم مدیریت اجرایی درست کار کند، باید کسی که در سیستم جواب نمی دهد عوض شود، حالا اینکه آقای روحانی دست به چنین کاری بزند یا خیر؟ نمی دانم.

 

عضو کابینه دولت سازندگی در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاح طلبان پیشنهادی به روحانی برای ترمیم کابینه می دهند؟ اظهار کرد: آنها مرتب در روزنامه ها و جراید راجع به بعضی بخش ها انتقاد می کنند که معتقدند در آن بخش ها باید تغییر و ترمیم مدیریتی صورت گیرد. منتها هر گروهی درباره یک وزیر یا یک بخش اظهارنظر می کند بنابراین معتقدم جمع بندی جامع را خود آقای روحانی باید انجام دهد.