روزنامه "پاسایر نویه پرسه" گزارش داد، "مایک پومپئو"، وزیر امور خارجه جدید آمریکا هم زمان با شروع مسئولیت جدیدش به دنبال جبهه گیری در برابر آلمان است.

وی در پاسخ به سوالی که آیا آلمان برای تحقق هدف مد نظر ناتو در افزایش بودجه دفاعی اعضاء اقدامات کافی را انجام داده است جواب منفی آشکاری داد.

وی در شب بعد از نشست وزرای امور خارجه ناتو در بروکسل تاکید کرد که این مسئله ضرورت دارد که همه کشورها تعهدات مالی خود در این راستا را برآورده کنند.

وزیر امور خارجه جدید آمریکا درخواست کرد که تا نشست ماه جولای همه کشورهای عضو ناتو در راستای تحقق هدف ناتو برای افزایش بودجه دفاعی خود به ۲ درصد تولید ناخالص ملی طرح معتبری را ارائه دهند. آن ها باید چگونگی دستیابی به این هدف را توضیح دهند. این هدف ناتو از نظر آمریکا این طور تفسیر می شود که همه اعضای ناتو باید حداکثر تا سال ۲۰۲۴  ،۲ درصد تولید ناخالص ملی خود را به بودجه دفاعی اختصاص دهند.

آلمان در حال حاضر از تحقق این هدف ناتو فاصله زیادی دارد. دولت آلمان تا به حال تنها یک افزایش بودجه دفاعی تا  ۱.۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۱ را مد نظر قرار داده است.

اما دولت آلمان هدف افزایش بودجه دفاعی اعضاء به ۲ درصد تولید ناخالص ملی را به گونه ای متفاوت از آمریکا تفسیر می کند. کشور آلمان بر این مسئله تاکید دارد که کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۱۴ تنها در این باره توافق کردند که در مسیر افزایش بودجه دفاعی تا ۲ درصد تولید ناخالص ملی حرکت کنند. بخصوص آلمان بر این مسئله تاکید دارد که مبالغ میلیاردی را برای کمک های توسعه ای و کمک برای بحران های انسانی هزینه می کند. آلمان همچنین اعتقاد دارد که هزینه های دفاعی خود را از سال ۲۰۱۴ به شدت افزایش داده است.

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان این مسئله را رد می کند که کشورش اقدامات کمی در این راستا انجام داده است.

پمپئو روز جمعه برای اولین بار در سمت وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست ناتو شرکت کرد. وی به عنوان یک افراط گرای محافظه کار در آمریکا مطرح است.

"دونالد ترامپ"، رئیس جمهور آمریکا هم در دیدار روز گذشته خود با "آنگلا مرکل"، صدر اعظم آلمان بر مسئله افزایش بودجه نظامی آلمان و تحقق هدف مد نظر ناتو در این راستا تاکید کرد.