سرگئی ریابکوف روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرگزاری تاس درباره سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درخصوص برجام خاطرنشان کرد: از همه کشورها می خواهیم برای حفظ و اجرای موفق برجام تلاش کنند.

مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه افزود: برای کسانی که ارزش و اهمیت برجام را می دانند، بکار بستن تلاش خود برای حفظ این توافق بین المللی و ادامه اجرای موفق و پایدار آن مهم است.

به گزارش ایرنا، مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه شنبه در دیدار با ترامپ برحفظ برجام تاکید کرد اما گفت به دنبال توافقی درباره همه موضوعات ایران همچون مساله فعالیت های بلند مدت هسته ای، موشک های بالستیک و نفوذ منطقه ای ایران هستیم.