محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در اجلاس عالی‌رتبه صلح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مقابله با تهدیدات پیش‌‌روی صلح، هدف اصلی این سازمان است؛ بنابراین تمرکزی تازه بر مسایلی همچون حفظ و ایجاد صلحی پایدار لازم است.

گسترش توهمات هژمونیک و تلاش برای دستیابی به امنیت به هزینه دیگران موجب تشدید گسترش تنش است

وی ادامه داد: این موضوع به ویژه در منطقه ما که با تنش‌های موجود بیشترین خسارت‌‌ها را از درگیری‌‌های طولانی متحمل شده است، اهمیت مضاعفی دارد. 

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه پیشگیری از جنگ نیازمند تمرکز بر علل و ریشه‌‌های ایجاد آن، از جمله عواملی چون اشغالگری، مداخلات خارجی و افراط‌‌گرایی است، اظهار داشت: گسترش توهمات هژمونیک و تلاش برای دستیابی به امنیت به هزینه دیگران از طریق انحصار و ایجاد بلوک، موجب تشدید گسترش تنش و درگیری گردیده و مسابقه تسلیحاتی مخربی را ایجاد کرده است. 

باید به جای ایجاد بلوک امنیتی، به ایجاد شبکه‌‌های امنیتی بپردازیم

ظریف افزود: بسیار حائز اهمیت است که برای اتخاذ یک رویکرد جدید بر مبنای ایجاد «منطقه‌‌‌ای قوی» تلاش کنیم، به‌جای اینکه تلاش کنیم که قوی‌ترین در منطقه باشیم. باید به جای ایجاد بلوک امنیتی، به ایجاد شبکه‌‌های امنیتی بپردازیم که از طریق آن منافع همه اعضا تامین شود و همه در این رویکرد برنده خواهند بود.

وی با بیان اینکه در دنیای به هم پیوسته کنونی، امنیت هیچ کشوری به هزینه دیگران تضمین نخواهد شد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است رویکرد کنونی برخی کشورها مبتنی بر بازی با حاصل جمع صفر که مستلزم تلاش برای دستیابی هژمونی و انحصار و محروم‌‌سازی در منطقه خاورمیانه طی چهار دهه گذشته بوده، عامل اصلی جنگ‌‌های مستقیم و غیرمستقیم مخربی بوده است و این رویکرد باید تغییر یابد. 

ایران راه‌اندازی یک مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای در خلیج فارس پیشنهاد می‌کند

این دیپلمات عالی‌رتبه با بیان اینکه از همه کشورها می‌خواهیم به تلاش‌های ما برای پیشبرد این اهداف که شامل ایجاد منطقه‌ای قوی و همچنین امنیت شبکه‌ای یکپارچه است، بپیوندند، خاطرنشان کرد: این تغییر رویکرد نیازمند پذیرش و احترام به اصولی مشترک همراه با اقداماتی چون اعتمادسازی است و برای پیشبرد این هدف جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی یک مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای در خلیج فارس را به منظور غلبه بر چالش‌های پیشرو و ایجاد صلح پایدار در منطقه پیشنهاد می‌کند. 

ظریف با بیان اینکه ما از کشورهای همسایه در این راه آبی استراتژیک که جنگ‌های بسیاری را شاهد بوده است، دعوت می‌کنیم برای حل این چالش‌ها به ما بپیوندند، ابراز داشت: از سازمان ملل انتظار داریم در مراحل اجرای این فرایند که ترتیبات آن حدود ۳۰ سال پیش در پاراگراف ۸ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در نظر گرفته شده، ولی هیچ‌‌گاه اجرایی نشده است، با ما همکاری کند.