در این دیدارها در خصوص مسائل فرهنگی و دینی در دو کشور و برخی مسائل منطقه بحث و گفتگو شد.

مراجع عظام تقلید در این دیدارها رهنمودهایی در خصوص وحدت و همدلی هر چه بیشتر میان بخش های مختلف جامعه اسلامی و شیعی ارائه کردند.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدارها گزارشی از دستاوردهای مختلف بویژه فرهنگی در عمر چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه کرد.