واردات روغن پالم به شرط خرید تضمینی دانه های روغنی داخلی(کلزا، آفتاب گردان و گلرنگ) از پرداخت عوارض گمرکی معاف شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای سیف

معاون محترم وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

موضوع: معافیت گمرکی در ازای خرید تضمینی دانه های روغنی

با سلام و احترام

بدینوسیله دستورالعمل اعمال معافیت گمرکی در ازای خرید تضمینی دانه های روغنی در سال ۱۳۹۷ به منظور استفاده از حقوق ورودی دانه های روغنی، روغن خام و روغن پالم( بر اساس بند نهم و چهارم مندرجات ذیل یادداشت فصول دوازدهم و پانزدهم کتاب مقررات صادرات و واردات) به شرح جدول زیر ارسال می گردد. لطفا دستور فرمایید براساس ضرایب مندرج در جدول مذکور مطابق میزان دانه داخلیخریداری شده به نرخ تضمینی نسبت به معرفی متقاضیان مربوطه برای صدور معافیت حقوق ورودی به این معاونت اقدام نمایند.

علی اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۲_۱۲-۳۳-۱۰