پخش دود در کابین هواپیمای پرواز غیر مستقیم تهران - ایرانشهر شرکت ماهان باعث ترس و دلهره مسافران شد.

گفتنی است که این هواپیما به علت نقص فنی مجبور به فرود در شهر زاهدان شد.