نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور ماده یک و تبصره آن مربوط به ممنوعیت کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود، را از متن قانون حذف کردند.

همچنین با رای مجلس و برای تامین نظر شورای نگهبان، ماده ۲ این طرح و تبصره‌های آن در خصوص ممنوعیت هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری از متن قانون حذف شد.

نمایندگان همچنین مواد ۳، ۴ و ۵ این طرح در خصوص مستثنی شدن موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک، وظیفه وزارت بهداشت برای مدیریت سلامت و فرزندآوری و همچنین نسخ و حذف برخی قوانین پیشین در این حوزه را از متن قانون حذف کردند.