به گزارش رسانه های بحرینی، امروز جمعه ۱۳ بهمن نظامیان آل خلیفه برای هفتاد و ششمین هفته متوالی به محاصره امنیتی منطقه الدراز و منزل آیت الله عیسی قاسم ادامه داده و از برگزاری مهمترین و وسیعترین نماز جمعه شیعیان بحرین مانند هفته های گذشته جلوگیری نمودند. نمازگزاران حاضر در مسجد امام صادق (ع) منطقه الدراز که از اهالی منطقه اند در پی ممانعت از وصول امام جمعه و نمازگزاران دیگر مناطق به این مسجد، این هفته نیز نماز را فرادا بجا آوردند.

رژیم آل خلیفه با اقدام به سلب تابعیت و محاکمه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان و انقلابیون بحرین از ماه ژوئن سال گذشته میلادی (خرداد ۱۳۹۵) منطقه الدراز محل سکونت این عالم برجسته جهان اسلام را به محاصره امنیتی در آورده و با بازداشت خانگی غیر قاونی ایشان، اقامه نماز جمعه شیعیان را نیز طی این مدت به توقیف در آورده و از ورود امام جمعه و نمازگزاران به مسجد امام صادق (ع) این منطقه ممانعت بعمل می آورد.

گفتنی است قدمت نماز جمعه شیعیان بحرین در مسجد امام صادق ع منطقه الدراز به صدها سال قبل و پیش از ظهور و به روی کار آمدن خانواده حاکمه‌ی آل خلیفه بر میگردد.

این گواه این مطلب ست که با وجود انتقال آیت الله عیسی قاسم به بیمارستان نظام آل خلیفه اما رژیم بر محاصره منزل و منطقه محل سکونت ایشان "الدراز" اصرار دارد و محاصره مردم منطقه و بازداشت خانگی غیر قانونی ایشان را در حین و پس از معالجه همچنان ادامه خواهد داد.