الیوم السابع گزارش داد، محمد بهاء ابوشقه، سخنگوی کمپین عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی به برخی از مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پاسخ داد.

ابوشقه درباره درخواست تحریم انتخابات از سوی برخی از گروه‌ها به دلیل بازداشت کاندیداها توسط نیروهای امنیت گفت، حمله پیش‌دستانه علیه انتخابات وجود دارد، در سال ۲۰۱۴ نیز این جنجال‌ها مطرح بود و ناظران بین‌المللی به مصر آمدند و مشاهده کردند که روند انتخابات کاملا شفاف و سالم بود.

وی درباره کنار کشیدن دو کاندیدای انتخابات و بازداشت سامی عنان، رئیس سابق ستاد ارتش مصر که به دنبال کاندیداتوری در این انتخابات بود، تاکید کرد، در قانون مصر چیزی به نام بازداشت با این اتهامات وجود ندارد و تنها اقدامات قانونی علیه متهمان اجرایی می‌شود و امکان مداخله در آن وجود ندارد.

ابوشقه افزود، کمیته ملی انتخابات براساس قانون اساسی به وجود آمده، از هیچ جناحی و نهادی دستور نمی‌گیرد، به صورت مستقل و بی‌طرف عمل می‌کند و در نهایت واقعیت امر شفافیت روند انتخابات را ثابت خواهد کرد.

وی درخصوص اینکه تنها دو تن یعنی رئیس جمهور کنونی و رئیس حزب «الغد» در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند، تاکید کرد، از تعدد کاندیداها در رقابت‌های انتخاباتی استقبال می‌کند و قانون اساسی و قوانین مصر مانعی در مقابل هیچ کاندیدایی که تمامی شروط را دارا باشد، قرار نداده است.

ابوشقه با بیان اینکه کسی که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می‌شود مسؤول کنار کشیدن نامزد دیگر از این رقابت نیست، بار دیگر تاکید کرد، سیسی مسؤول پیداکردن نامزد جدید نیست تا در مقابل نامزدی دیگر به رقابت بپردازد.

وی در ادامه گفت، براساس ماده ۳۸ قانون انتخابات، حتی در صورت وجود یک نامزد در این انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری نام دارد و قانونی است و همانطور که برخی‌ها ادعا می‌کنند «همه‌پرسی» نیست.

رئیس حزب «الغد» تنها رقیب سیسی در این دور از انتخابات خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود سیسی برای بار دوم در این انتخابات پیروز شود.