محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه بررسی وضعیت کیفیت ارایه سرویس و اطلاعات ارتباطی در سطح روستاهای کشور اظهار کرد: در این سامانه ۶۴ هزار روستا و آبادی تحت پوشش قرار گرفتند و با استفاده از GIS اطلاعات آنها به‌روز می‌شود، همچنین سه سرویس ارتباطی ثابت، موبایل و اینترنت در این سامانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره نحوه دریافت اطلاعات از این سامانه توضیح داد: اگر در روستایی هر سه سرویس ارتباطی وجود داشته باشد، با رنگ سبز، اگر دو سرویس موجود باشد با رنگ زرد، اگر یک سرویس‌ در دسترس‌ باشد با رنگ نارنجی و در صورتی که هیچ یک از سرویس‌های ارتباطی در روستا موجود نباشد با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. در حال حاضر از ۵۵ هزار و ۴۷۷ روستایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، ۳۴ درصد روستاها سبز، ۵۱ درصد زرد، ۱۰ درصد نارنجی و سه درصد قرمز هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر نقش کاربردی خدمات ارتباطی بیان کرد: بازار مصرف فضای مجازی و خدمات ارتباطی را باید به نوعی به کار بگیرید که روستاییان را توانمند سازد نه اینکه صرفا صرف سرگرم شدن در فضای مجازی شود. سرگرمی یک بحث است اما خدمات موضوع مهم‌تری است. اگر ما در کنار ارتباطات خدمات را عرضه نکنیم، روستایی را به بازار مصرف تبدیل کردیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: همان‌طور که روستاییان هم امروزه اذعان دارند، برای کوچکترین کاری که بخواهند انجام دهند باید از اینترنت استفاده کنند. ما باید ICT را به عنوان توانمندساز در نظر بگیریم. بردن ارتباطات بدون فعال‌سازی خدمات معنایی ندارد. ما در برنامه سه‌ماهه اول ۱۰۰۰ خودپرداز را در روستاها فعال کردیم و با این کار بسیاری از رفت‌وآمدها کاهش پیدا کرده است.