طیبه سیاوشی در توئیتر خود نوشت: «خوشبختانه مطلع شدم که از ۴۱ دانشجوی بازداشتی حوادث اخیر دانشگاه تهران تا به امروز ۳۹ نفرشان آزاد شده‌اند.پرونده دو دانشجوی دیگر در بازداشت نیز کامل شده و فردا آزاد خواهند شد».